POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem przez Angielski dla ciebie Małgorzata Sapieżko (zwana dalej „Angielski dla Ciebie”) Państwa danych osobowych oraz stosowaniem plików cookies przez stronę internetową http://angielskidlaciebie.edu.pl.

 

Administrator Danych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzata Sapieżko, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Angielski dla ciebie Małgorzata Sapieżko, wpisaną do wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www). Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy.

W celu zawarcia i wykonania umów Angielski dla ciebie przetwarza następujące Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, imię rodzica/opiekuna prawnego, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,  a w przypadku prowadzenia przez Państwa działalności gospodarczej nazwę firmy, NIP. Państwa adres e-mail i numer telefonu będzie również przetwarzany w celach marketingowych oraz w celu wysyłanie informacji handlowych.

 • rozpatrywania zgłoszonych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa.
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

 

Odbiorcy danych

 
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności firmy księgowe, kancelarie prawne, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług.

Nie przekazujemy danych do odbiorców w państwach trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Nie sprzedajemy Państwa danych, nie udostępniamy komercyjnie Państwa danych podmiotom trzecim.
 

Okres przechowywania danych

 

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Przestaniemy wcześniej przetwarzać Państwa dane wykorzystywane do celów marketingowych oraz w celu wysyłanie informacji handlowych, jeżeli zgłoszą Państwo nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

 

Zasady gromadzenia danych

 
Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub kontaktu przy pomocy formularza kontaktowego  w serwisie internetowym podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/kontaktu.
Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.
 

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Państwu:

 • Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo żądania usunięcia danych , jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

CIASTECZKA („COOKIES”)

 
Nasza strona korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Strony i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na wszystkoociasteczkach.pl.

Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają określenie czy odwiedzano Stronę  i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony,
 • statystycznym,
 • przystosowania Strony do Państwa preferencji

Nasza Strona może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane się z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Stronę z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

Możecie Państwo zablokować dostęp plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Strona może nie funkcjonować prawidłowo.